Wierzenia i patriotyzm w przedszkolu

Jak wierzenia chrześcijańskie wpływają na nasze życie? Jak miejsce, w którym mieszkamy kształtuje nasze postawy? Czy to wszystko może być podyktowane nauką i moralnością, a nie tylko religią i patriotyzmem? Ucząc się o tradycyjnych świętach, takich jak Wielkanoc, Boże Narodzenie, wcale nie musimy przekazywać wiedzy o religii samej w sobie. Możemy rozmawiać z Wami o wartościach jakie za sobą niosą, skąd się wzięły, co znaczyły dla ludzi podczas wojny, zaborów, a co znaczą współcześnie, również pod kątem marketingowym.